ДВЛ Дизайн ЕООД е Вашият първокласен партньор за интелигентни прибори и системи за измерване, контрол и автоматизация. Сферата на нашата дейност обхваща:

  • Дизайн, Разработка и поддръжка на системи за автоматизация и контрол, съгласно зададени технологични изисквания
  • Проектиране и консултации в областта на приборите и системите за автоматизация и контрол
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елементи, прибори и системи за автоматизация и контрол, гаранционно и следгаранционно подържане на системи за сградна автоматизация
  • Доставка на водомери и топломери
  • Прибори и системи за отчитане на потребление на енергия и намаляване на енергийните разходи.